Resultater

Resultater

09.07.2017

Resultater UtstillingPosted by Lisbeth Tue, September 05, 2017 21:50:22

Utstillingsid 170356 Arrangør Vestnes Hundeklubb Rase Rhodesian Ridgeback

Dato 09.07.2017 sted Tresfjorden Dommer Jensen, Hanne Laine

184 NO31578/13 Dirty Diamond's Akili Kifani By Ino Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR 22 poeng

188 NO38391/16 Kangelani's Qadira Nala By Akili Exc.UK 1.UKK CK 1.BTK BIM 20 poeng

185 16834/08 Kangelani's Impressive Ino By Ascot Exc.VTK 1.VTKK CK 2.BHK 18 poeng

189 NO34520/11 Kifani's Kamili Eros' Binti Nandi Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK 18 poeng

187 NO52079/16 Makaita's Amahle Wadiwa Of Shalita Exc.JK 1.JKK CK 3.BTK 16 poeng

191 NO48768/14 Shavano's Proud To Be Bellarosaria Exc.CHK 2.CHKK CK 4.BTK 14 poeng

192 NO41096/09 Luchill's Bititi Jean Exc.VTK 1.VTKK CK CERT 7 poeng

190 SE47239/2013 Mankoya's Jolly Jenna Exc.CHK 3.CHKK CK 5 poeng

183 NO51389/15 Dekeza's Esinam Nitro By Shaka Exc.UK 1.UKK 1 poeng

186 NO43493/16 Kelangos Chi Gentle (l) VG.JK 2.JKK 0 poeng